Ana Sayfa           İletişim
 
    İDARİ YAPI
   BASKANIN MESAJI

  MECLİS KURULU
  YÖNETİM KURULU
  DİSİPLİN KURULU
  MESLEK KOMİTELERİ
  PERSONEL
  ODA GÖREVLERİ


 ÜYE BİLGİLERİ
  Üye Listeleri
  Meslek Grupları
 

 TİCARET SİCİLİ
   GİRİŞİMCİ REHBERİ

  Ticaret Sicili Genel Bilgiler
  Şahıs İşlemleri
  Adi Komandit Şirketler
  Kollektif Şirketler
  Limited Şirketler
  Anonim Şirketler
  Yabancı Şirketler
  Kooperatifler
  Vakıflar
  Rehin Tescil İşlemleri
  Ek Belgeler
  Sözleşme Örnekleri

 
ZİYARETÇİ GRAFİĞİ
Aktif 1  
Bugün Gelen 64

 Toplam Ziyaretçi 598149 

ŞİRKETLER
 

VAKIFLAR İDARESİ-MÜLHAK VAKIFLAR VE TESİSLER TARAFINDAN KURULUCAK İŞLETMELER

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe (Ek-8)
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe (Ek-9)
3. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (Ek-4)
4. Matbu olarak hazırlamış Oda Beyannamesi (210.000 TL damga pullu)
5. Vakfın yetkili organı tarafından alınmış ve noterce tasdik edilmiş işletmenin kuruluşuna dair karar (2 adet)
Bu kararda; işletmenin ünvanı, açık adresi, konusu, sermayesi, işletmenin temsilcileri, bunların uyrukları ve ev adresleri,temsilin şekli, medeni kanunun 77.maddesine göre gerekli olan hallerde denetleme makamının izin veya belgesinin tarih ve numarası açıkça belirtilecektir
6. Vakfın senedinin mahkemece tesciline dair derkenarlı dilekçe. (2 adet)
7. Vakıf tesis senedinin noterden onaylı sureti (2 adet)
8. Mülhak vakıflara ait işletmelerde vakfın mahiyetini ve mütevelli heyetinin tayin tarihlerini gösteren ve vakfiyesinin mahkeme tescili tarihini bildiren ve yetkili vakıflar müdürlüğü veya memurluğunca verilmiş olan belge.(2 adet)
9. İşletmeye ayni sermaye konulmuş ise değer tesbitine dair mahkeme kararı ile bilirkişi raporu.(2 adet)


 


 

TOBB

 

Ticaret Sicil Gazetesi Arşivi
  Ticaret ve sanayi Odalarının web Adresleri
  Ticaret ve sanayi Odalarının e-mail Adresleri
  TOBB Duyurular Sayfası
  Merkez Bankası Döviz Kuru
  Şirket Ünvanı sorgulaması


 
   AFŞİN
  Afşin Adı
  Tarihçesi
  Coğrafi Yapı
  Ekonomisi
  Turizm
  Sosyal Ve Kültürel yapısı
  Eshab-ı Kehf 
  Afşin Fotoğrafları

  GEREKLİ LİNKLER
  UMEM BECERİ'10
   Son Depremler 

©2004-2018 Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Site Tasarım kosker