Ana Sayfa           İletişim
 
    İDARİ YAPI
   BASKANIN MESAJI

  MECLİS KURULU
  YÖNETİM KURULU
  DİSİPLİN KURULU
  MESLEK KOMİTELERİ
  PERSONEL
  ODA GÖREVLERİ


 ÜYE BİLGİLERİ
  Üye Listeleri
  Meslek Grupları
 

 TİCARET SİCİLİ
   GİRİŞİMCİ REHBERİ

  Ticaret Sicili Genel Bilgiler
  Şahıs İşlemleri
  Adi Komandit Şirketler
  Kollektif Şirketler
  Limited Şirketler
  Anonim Şirketler
  Yabancı Şirketler
  Kooperatifler
  Vakıflar
  Rehin Tescil İşlemleri
  Ek Belgeler
  Sözleşme Örnekleri

 
ZİYARETÇİ GRAFİĞİ
Aktif 1  
Bugün Gelen 84

 Toplam Ziyaretçi 598169 

ŞİRKETLER
 
I - KURULUŞ :

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe (Ek-8)
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe (Ek-9)
3. Odaya iş konusu teyit yazısı (Ek-3)
4. Matbu olarak hazırlamış Oda Beyannamesi (350.000 TL damga pullu)
5. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)
6. İlgili Bakanlıkça onaylanmış 2 adet kooperatif anasözleşmesi
7. Bakanlık izin yazısı (aslı ve noter onaylı örneği)
8. Kurucu ortakların 2 şer adet fotoğraflı nüfus cüzdan örneği (noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış)
9. Kurucu ortaklara ait 2 şer adet ikametgah ilmühaberi (muhtardan)
10. Yönetim kuruluna seçilen şahısların 2 şer adet ferdi imza beyannamesi (noter onaylı veya aslı )
11. Anasözleşme özeti (Memurluğumuzda temin edilebilir.)
Yönetim kurulunun görev bölümü ve şirketin temsil şekli anasözleşme ile belirlenmemişse anasözleşmenin tescilinden sonra alınacak bir karar ile yönetim kurulunun görev bölümü ve temsil şekline dair kararın tescil ve ilanı gereklidir

2 - GENEL KURUL TOPLANTISI :

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
        2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 asıl 1 fotokopi )
        3. Gündem (1 Adet )
        4. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nden alınan temsilci görevlendirme yazısı (aslı)
        5. Hazirun cetveli (1 Adet)
        6. Bilanço (9.650.000 TL damga pullu )
        7. Gelir Tablosu (4.650.000 TL. damga pullu )
        8. 1 adet Denetim ve Faaliyet Raporu
        9. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapıldı ise;
       
        - Görev bölümü ve temsil yetkisine ilişkin karar (1 asıl 1 fotokopi)
        - Yeni yönetim kurulu üyelerine ait 1 adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )


3 - ANA SÖZLEŞME TADİLİ :

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Gündem (2 adet)
4. Genel kurul toplantı tutanağı ( 2 asıl 1 fotokopi)
5. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nden alınan temsilci görevlendirme yazısı (aslı)
6. Hazirun cetveli (2 Adet)
7. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nce onaylı 5 adet tadil tasarısı
8. Madde tadiline ilişkin yönetim kurulu kararı (3 adet fotokopi )
9. Adres değişikliği var ise Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4 )

4 - YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ :

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Yönetim kuruluna ilişkin görev bölümü ve temsil kararı (noter onaylı 1 adet 1 fotokopi)
3. Yeni yönetim kurulu üyelerine ait 1 adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )
.......

5- ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)
4. Adres değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı (noter onaylı 1 adet 1 fotokopi )


6- TASFİYEYE GİRİŞ :

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı ( 2 adet asıl 1 fotokopi )
3. Gündem (2 adet)
4. Hazirun cetveli (2 Adet)
5. Yönetim kurulu kararı (noter onaylı 1 adet 1 fotokopi) (tasfiye memuru ve adresi açıkça belirtilecek)
6. Tasfiyeye giriş bilançosu (6.060.000 TL. damga pullu 1 asıl 1 fotokopi)
7. Tasfiye memurları ortaklar dışında kişiler ise; 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )
1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı ( 2 adet asıl 1 fotokopi )
3. Gündem (2 adet)
4. Hazirun cetveli (2 Adet)
5. Yönetim kurulu kararı (noter onaylı 1 adet 1 fotokopi) (tasfiye memuru ve adresi açıkça belirtilecek)
6. Tasfiyeye giriş bilançosu (6.060.000 TL. damga pullu 1 asıl 1 fotokopi)
7. Tasfiye memurları ortaklar dışında kişiler ise; 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )

7 - TASFİYE SONU KAPANIŞ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Gündem (2 Adet)
4. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün izin yazısı (aslı)
5. Genel kurul toplantı tutanağı ( 2 adet asıl 1 fotokopi )
6. Hazirun cetveli (2 adet)
7. Tasfiye sonu kapanış bilançosu (6.060.000 TL. damga pullu 1 asıl 2 fotokopi)
.

8 - MERKEZ NAKLİ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe (Ek-8)
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe (Ek-9)
3. Odaya faaliyet konusu teyit yazısı (Ek-3)
4. Matbu olarak hazırlamış Oda Beyannamesi (350.000 TL damga pullu)
5. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)
6. Kooperatif ana sözleşmesi (2 adet asıl veya bağlı bulunduğu sicil memurluğundan onaylı)
7. Kooperatif kuruluş gazetesi ile birlikte diğer tescili yapılan hususlara ilişkin ticaret sicil gazeteleri (merkezin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı) (1 adet asıl 1 fotokopi)
8. Ticaret Sicili Tüzüğünün 47. maddesine göre sicil belgesi (aslı )
9. Merkez naklinin görüşüldüğü genel kurul evrakları (aslı veya noter onaylı örnekleri 2 adet)
10. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nce temsilci görevlendirme yazısı (aslı)
11. Merkez nakline ilişkin yönetim kurulu kararı (3 adet ), kararda; · nakil öncesi adres · nakil olunan adres belirtilecek
12. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nce onaylı tadil tasarısı.(5 adet)
13. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nce onaylı öz izin yazısı
14. Şirket yetkililerine ait ; 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı)
 

 

                  


  EK BELGELER


 


 

TOBB

 

Ticaret Sicil Gazetesi Arşivi
  Ticaret ve sanayi Odalarının web Adresleri
  Ticaret ve sanayi Odalarının e-mail Adresleri
  TOBB Duyurular Sayfası
  Merkez Bankası Döviz Kuru
  Şirket Ünvanı sorgulaması


 
   AFŞİN
  Afşin Adı
  Tarihçesi
  Coğrafi Yapı
  Ekonomisi
  Turizm
  Sosyal Ve Kültürel yapısı
  Eshab-ı Kehf 
  Afşin Fotoğrafları

  GEREKLİ LİNKLER
  UMEM BECERİ'10
   Son Depremler 

©2004-2018 Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Site Tasarım kosker