Ana Sayfa           İletişim
 
    İDARİ YAPI
   BASKANIN MESAJI

  MECLİS KURULU
  YÖNETİM KURULU
  DİSİPLİN KURULU
  MESLEK KOMİTELERİ
  PERSONEL
  ODA GÖREVLERİ


 ÜYE BİLGİLERİ
  Üye Listeleri
  Meslek Grupları
 

 TİCARET SİCİLİ
   GİRİŞİMCİ REHBERİ

  Ticaret Sicili Genel Bilgiler
  Şahıs İşlemleri
  Adi Komandit Şirketler
  Kollektif Şirketler
  Limited Şirketler
  Anonim Şirketler
  Yabancı Şirketler
  Kooperatifler
  Vakıflar
  Rehin Tescil İşlemleri
  Ek Belgeler
  Sözleşme Örnekleri

 
ZİYARETÇİ GRAFİĞİ
Aktif 1  
Bugün Gelen 100

 Toplam Ziyaretçi 598185 

TİCARET SİCİLİ KOLLEKTİF ŞİRKETLER
 
1-KURULUŞ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe (Ek-8)
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe (Ek-9)
3. Odaya iş konusu teyit yazısı (Ek-3)
4. Matbu olarak hazırlamış Oda Beyannamesi (350.000 TL damga pullu)
5. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)
6. Şirket anasözleşmesi (noter onaylı 5 adet)
7. Kurucu ortakların 2 adet fotoğraflı nüfus cüzdan örneği
8. Kurucu ortaklara ait 2 adet ikametgah belgesi
9. Şirket yetkililerine ait 2 adet imza beyannamesi (noter onaylı aslı)

2- ANA SÖZLEŞME TADİLİ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Tadil mukavelesi (tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği noter onaylı 2 adet 1 fotokopi)
.......

3-TEMSİLCİ ATANMASI

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Anasözleşmesinin ilgili maddesine ilişkin tadil mukavelesi (noter onaylı 2 adet 1 fotokopi)
4. Yeni imza yetkisi verilen kişilere ait ; 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )

4
- HİSSE DEVRİ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Hisse devrine ilişkin tadil mukavelesi (noter onaylı 2 adet 1 fotokopi )
4. Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa
· ilgili maddelere ilişkin tadil mukavelesi ( noter onaylı 2 adet1 fotokopi)
· yeni atanan temsilcilere ait ; 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )
1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Hisse devrine ilişkin tadil mukavelesi (noter onaylı 2 adet 1 fotokopi )
4. Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa
· ilgili maddelere ilişkin tadil mukavelesi ( noter onaylı 2 adet1 fotokopi)
· yeni atanan temsilcilere ait ; 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )


5 - ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Adres d0eğişikliğine ilişkin tadil mukavelesi (noter onaylı 2 adet 1 fotokopi)
4. Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)

6- SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Acentelik sözleşmesi ( noter onaylı 2adet)
4. Acentelik vekaletnamesi ( noter onaylı 2 adet 1 fotokopi
).......

7- SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
3. Acentelik fesihnamesi ( noter onaylı 2 adet 1 fotokopi )
.......

8-TASFİYE SONU KAPANIŞ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
        2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
        3. Fesih sözleşmesi (noter onaylı 2 adet 1 fotokopi)
        4. Kapanış bilançosu (6.060.000 TL damga pullu 1 asıl 2 fotokopi )


9 - ŞUBE AÇILIŞI

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe (Ek-8)
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe (Ek-9)
3. Odaya iş konusu teyit yazısı (Ek-3)
4. Matbu olarak hazırlamış Oda Beyannamesi (350.000 TL. damga pullu)
5. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)
6. Şirket ana sözleşmesi (2 adet asıl veya bağlı bulunduğu sicil memurluğundan onaylı)
7. Şirketin kuruluş gazetesi ile birlikte diğer tescili yapılan hususlara ilişkin ticaret sicil gazeteleri (merkezin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı) (1 adet asıl 1 fotokopi)
8. Ticaret sicili tüzüğünün 55.maddesine göre sicil belgesi (aslı)
9. Şube açılışına dair yönetim kurulu kararı (noter onaylı 2 adet 1 fotokopi)
Kararda ;
· şubenin unvanı
· şubenin açık adresi
· şubeye tahsis olunan sermaye, sermaye konulmamışsa tahsis edilmemiştir ibaresi
· varsa şubenin temsilcileri açıkça belirtilecek
10. Temsilcinin ; 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )

10 - MERKEZ NAKLİ

1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe (Ek-8)
2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe (Ek-9)
3. Odaya iş konusu teyit yazısı (Ek-3)
4. Matbu olarak hazırlamış Oda Beyannamesi (350.000 TL damga pullu)
5. Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre Taahhütname (4.650.000 TL. damga pullu) (Ek-4)
6. Şirket ana sözleşmesi (2 adet asıl veya bağlı bulunduğu sicil memurluğundan onaylı)
7. Şirketin kuruluş gazetesi ile birlikte diğer tescili yapılan hususlara ilişkin ticaret sicil gazeteleri (merkezin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı) (1 adet asıl 1 fotokopi)
8. Ticaret Sicili Tüzüğünün 47. maddesine göre sicil belgesi (aslı )
9. Merkez nakline ilişkin tadil tasarısı.( noter onaylı 2 adet 1 fotokopi)
10. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün tadil onay yazısı (aslı)
11. Şirket yetkililerine ait ; 2 şer adet nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi ve imza beyannamesi ( noter onaylı veya aslı )
                

 

                  


  EK BELGELER


 


 

TOBB

 

Ticaret Sicil Gazetesi Arşivi
  Ticaret ve sanayi Odalarının web Adresleri
  Ticaret ve sanayi Odalarının e-mail Adresleri
  TOBB Duyurular Sayfası
  Merkez Bankası Döviz Kuru
  Şirket Ünvanı sorgulaması


 
   AFŞİN
  Afşin Adı
  Tarihçesi
  Coğrafi Yapı
  Ekonomisi
  Turizm
  Sosyal Ve Kültürel yapısı
  Eshab-ı Kehf 
  Afşin Fotoğrafları

  GEREKLİ LİNKLER
  UMEM BECERİ'10
   Son Depremler 

©2004-2018 Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Site Tasarım kosker