Ana Sayfa           İletişim
 
    İDARİ YAPI
   BASKANIN MESAJI

  MECLİS KURULU
  YÖNETİM KURULU
  DİSİPLİN KURULU
  MESLEK KOMİTELERİ
  PERSONEL
  ODA GÖREVLERİ


 ÜYE BİLGİLERİ
  Üye Listeleri
  Meslek Grupları
 

 TİCARET SİCİLİ
   GİRİŞİMCİ REHBERİ

  Ticaret Sicili Genel Bilgiler
  Şahıs İşlemleri
  Adi Komandit Şirketler
  Kollektif Şirketler
  Limited Şirketler
  Anonim Şirketler
  Yabancı Şirketler
  Kooperatifler
  Vakıflar
  Rehin Tescil İşlemleri
  Ek Belgeler
  Sözleşme Örnekleri

 
ZİYARETÇİ GRAFİĞİ
Aktif 1  
Bugün Gelen 66

 Toplam Ziyaretçi 598151 

ODA GÖREVLERİ
 
Ticaret Odaları;

Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini, ahlak ve tenasüdünü korumak ve Kanunda yazılı hizmetleri görmek amacıyla kurulan kamu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarıdır.

KALİTE POLİTİKASI

Amacımız Üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesini sağlayıcı katkılarda bulunmaktır.

T.C ANAYASASI
MADDE 48


Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlarına uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirler alır.

AFŞİN TİCARET ODASI TÜCCARIN TANIMI ve ANA İLKELERİ

TÜCCAR:

Mesleki faaliyetlerinde bilgi, beceri, deneyim ve girişimciliği ile mal ve hizmetleri akılcı bir şekilde toplumun kullanımına sunan, tüm ilişkilerinde güven ve dürüstlüğü ilke edinen insanlığın ve ülkenin çıkarlarını mesleki çıkarlarının üstünde tutan kişidir.

ANA İLKELER:
KİŞİSEL DÜRÜSTLÜK


Gelenek ve göreneklere saygılıdır. Dürüstlüğü ve ahlakı en yüce erdemler olarak benimsemiştir. Davranışlarıyla yurt içi ve yurt dışı ticari ilişkilerde ülkenin ve mesleğinin saygınlığını arttırır. Vicdan hürriyetine saygılıdır, başkalarının hakkını yemez. Müşterilerinin menfaatini kendi menfaati gibi korur. Sözü namustur, sözlü ve yazılı taahhütlerine sadıktır.

DEVLETLE OLAN İLİŞKİLERİ

Kanunlara saygılıdır. Rüşvet vermez Devletin birliğine ve ayrılmaz bütünlüğü ilkesine saygılıdır. Vergisini zamanında öder, vergi kaçırmaz. Devlete karşı çalışmalarından doğan sorumluluğunu yerine getirir.

ÇEVREYLE OLAN İLİŞKİLERİ

Doğayı ve çevreyi koruyacak özeni gösterir. Bulunduğu çevrenin kültürel gelişmesine katkıda bulunur. Temizlik kavramının yerleşmesi için çaba gösterir.

İŞ İLİŞKİLERİ

Doğru beyanda bulunur. Müşterisini kandırmaz, şefaftır. Yeni fikirlere açıktır ve değişimi sürekli teşvik eder. Ticaretin karşılıklı kar müessesesi olduğunun, kendisi kar ederken iş yaptığı kişilerinde kar etmeleri gerektiğinin bilincindedir. İlişkilerinde "Önce İnsan" faktörünü göz önünde tutar ve hizmet anlayışına öncelik verir. Haksız rekabetten, müşteriden haksız kazanç sağlayacak her türlü faaliyetten ve kurnazlıktan kaçınır. Sattığı veya ürettiği malın ve hizmetin gerçek değerinden fazlasını talep etmez. Kendi çıkarlarını korurken başkalarının zarar görmesine sebebiyet vermez. Tüketiciye karşı sorumluluklarını tam olarak yerine getirir.

MÜŞTERİLERİNE OLAN SORUMLULUK

Müşterilerine karşı naziktir, anlayışlıdır. Siparişini zamanında teslim eder. Sözünden dönmez. Kabahatini üstüne alır, yanlışlıkları düzeltir. Malını yanlış tanıtmaz, her türlü şikayeti dinler.

ÇALIŞANLARINA KARŞI SORUMLULUK

Adil ücret öder. Sosyal haklarını gözetir. Eğitimine önem verir. Din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı yapmaz.

HEDEFLERİMİZ

Üyelerimize etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek,

Üreteceğimiz eserler ve çalışmalar ile Üyelerimize ve toplumsal yaşamımıza katkıda bulunmak; bu eserlerle yerel yönetimlere ve ülke yöneticilerine ışık tutmak,

Ülke çıkarlarını Üye çıkarlarının önünde tutmak,

Oda üyeliğini cazip kılmak, saygınlığını korumak; Oda-Üye bütünleşmesini sağlamak ve tarafsız hizmet vermek,

Odayı, Üyeler nezdinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek,

Daha iyi hizmet ve gelişim için personelimizi ve Üyelerimizi mesleki konularda eğitmek,

Yatay ve dikey iletişimin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır

 

 

 

 

TOBB

 

Ticaret Sicil Gazetesi Arşivi
  Ticaret ve sanayi Odalarının web Adresleri
  Ticaret ve sanayi Odalarının e-mail Adresleri
  TOBB Duyurular Sayfası
  Merkez Bankası Döviz Kuru
  Şirket Ünvanı sorgulaması


 
   AFŞİN
  Afşin Adı
  Tarihçesi
  Coğrafi Yapı
  Ekonomisi
  Turizm
  Sosyal Ve Kültürel yapısı
  Eshab-ı Kehf 
  Afşin Fotoğrafları

  GEREKLİ LİNKLER
  UMEM BECERİ'10
   Son Depremler 

©2004-2018 Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Site Tasarım kosker